Ад падучэй

На моры-лукамор’і - дуб. На том дубе сядзіць арол-карол. У таго арла-карла 2 нагі, 2 paгi, пятая дзюбка, 2 крылы. Крыллем памахае, у гэтай жэншчыны (імя) боль унімае калючу, гаручу, агнявую, ветраную. У гэтага чалавека болі не бываць, на касці не хадзіць, касці не ламіць. Знясі, Госпадзь, усяку боль з белага цела, з румянага ліца, з локцікаў, з когцікаў, з усякага сустаўчыка. I знясі на сіняе мора, там яму піць і гуляць, а гэтаму чалавеку болі не бываць. Хай Бог дае ўсё харошае.