Ад жабы

Госпаду Богу памалюся, Прачыстай Мамачцы ўкланюся, якому там дзянечку, такому і часочку, якой зарыцы, такой парьщы. Дай, Госпадзі, на помач рабу свайму (імя). Жаба-жабіца, я цябе ўмаўляю, я цябе ўгавараю, садзяржай і большых, і меншых, і сярэдніх, і самых паследніх. Не будзеш садзяржаць - агнём спалю. Чым-та затаплю, а возьмеш - не буду.

Запальваюць свечку, гаворачы гэта, і абкурваюць хату. Замо­ва паутараецца тры разы.