Ад расцягу жыл

Перапутаць шарсцяною ніткаю тое месца, дзе расцянулі жылу, і прыгаворваць:

- Папраўляю і вастанаўляю, і трыжды ўкрапляю. Амінь.