Ад язвы

Чытаюць на воду ў ваўторак і даюць піць бальному.

- Божа прадвечны, цар нябесны. Створніку паявілася міласпь твая вялікая. Ідзі па грахам нашым, мы наказаліся. Прыкланю калені  з слязамі. Забарані нас і рабу божую (імя) ад ужаснай язвы. Пашлі рабе божай (імя) ангела святога храніцеля са святою Багародзіцаю Дзеваю і васьм'ю святымі. Атныне і ва векі вякоў. Амінь.