Ад лішая 3

Прыгаворваюць на спяшчага ў бязлунную і сухую ноч тры разы: Сгрыгун-лішай, жыць не мяшай. Перайдзі на лешага, на пса лахматага, на ката ўсатага. Ідзі ў лес сухі, у аўраг пусты. Там табе раздолле, там табе прыволле. Сыдзі з раба божага (імя) атныне і да веку. Амінь, амінь, амінь.