Ад лішая 2

Першым разам, лепшым часам Госпаду Богу памалюся, Гос­паду Богу пакланюся. Святая Прачыста, дапамажы. Памажы мне, святая Прачыста, рабе божай. Лішаю-лішаю, я цябе рашаю. Я цябе рашаю, як свінням мяшаю. Амінь.

Паўтараць тры разы.