Ад начніц 5

Первым разочком, лепшым часочком Господу Богу помолюса, святой Прачыстай Мацеры поклонюса. Прачыстая Божая Матачка, прыступі, дапамажы. Крыксы-начніцы, наце вам хлеба-солі, дайце майму дзідяці сну даволі. 3 курамі, з пеўнямі гуляйце, (імя) сну дайце. К Богу слыхом, а (імя) помоччу.