Замова ад храпу

Рыба ў вадзе ні маецца, зубамі ні кусаецца, челюсцямі ні скрыпіць, начамі да дня ні храпіць. Як рыба маўчыць, так і раб божы (імя) маўчыць. Ва імя Атца і Сына і Святога Духа. Амінь.

Патрэбна чытаць замову на ваду альбо малако. Замаўляюць ваду (малако) раніцай пад абразом. Даюць піць яе храпуну тры разы на дзень.

Дапамагло Баравому А.А., Шляга М, ПіліпейкаЛ.С.