Ад галаўных болей

Начёсаные з галавы валасы палажыцьу сосуд з вадою. Знайсці вярбу і пад Вербную нядзелю паліць дзераўцэ этой вадою, прамолвіў:

- Ідзі ў зямлю, вала, вмесце з маёй і галаўной боллю.