Ночніцы 2

Господу Богу помолюся, святой Прочісце поклонюся. Святая Прочіста Матка Божая, прыступі і помогі (імя). На дубе сядзіць дед баравый, or (імя) ночніцы отгоняе, ранніе, позніе, удзеняшніе, меняшчніе, серлівые. А ты, ласточка, леці, крыльцамі замеці, лапкамі загребі, а вы, ночніцы, леціце на сухіе дубы. Моі слова, Гасподняя помоч (тры раза).

Запісанаў в. Буда ад Лаўлечка Евы Макараўны, 1934 г.н., студэнткай Ступінскай I. (з сшытка)