Вогнік

Господу Богу помалюся, святой Прочістой покланюся. Святая Прочіста Маці Божая, прыступіце і памажыце (імя). Вогнік прошу. Бога прошу. Агонь потухае, вогнік зажывае.

Узяць 9 палочак iлi спічк, агонь располажь перад печчу і браць по одной палочке, запаліваць на огне і водзіць іздалека вокруга больного места. На первую палочку надо пераказаць все слова, напісанные сверху. На все остальные токо две последніе строчкі.