Сняціе порчі с самого себя

В полноч  надо поставіць сковородку на огонь. Бросіць в неё левой рукой трі кулака солі і наблюдаць дзве мінуты, как она будзет жарыцца на сільнам огне. Прі этом говарыць:

- Вас 77. Я вас накормлю, я вас напою. Покажыце, раскажыце, кем, за што і кагда рабу божаму (імя) зло подделано ні зверам, ні рыбай, ні пціцай, а человеком. Покажыце, раскажыце, какім.

Еслі соль будзе сільна трышчаць, почернеет, выйдзіце на ўліцу, отсчітайце справа от себя 21 звезду і скажыце:

- Царіцы-звездзіцы, отдайце, верніце то зло, што мне прінеслі ні рыбой, ні пціцей, а человеком. Верніце ему. Я прошчаю ему.

После этого цэлы дзень з дому нічога не выносьце, нічога не давайце в долг.