Ад начніц 2

У  імя Атца і Сына і Святага Духа. ІІалуношніца Анна Іванаўна, па начам не хадзі, рабы божай (імя) не будзі! Вось табе работа: днём гуляй пястом да ступай, а ноччу маціцай. Ва векі вякоў. Амінь.