Ад хваробы сэрца

У імя Атца і Сына і Святага Духа. Едзе мертвы ў поле і кажа яму: - ЦІ далёка,сябра.едзеш? - Еду за мора да красныя дзявіцы, на папяровыя пярыны, там мертвыя нашы весяляцца. Сэрцайкі ў іх не баляць, ні аб чым не таскуюць. Так бы ў раба божага (імя) сэрца не балела, ні аб чым не тамілася. Як хутка гэтае слова зменіцца, так хутка (імя) сардэчная хвароба ізлечыцца. Ва векі вякоў.