Ад валасня

Як бы рубіць патом воздух у баньнога месца і шаптаць:

- Сілы нябесныя, чаша брачная, ісцелі, Панцелеймон, сваім ларам раба божага (імя). Амінь.