Кагда не сплю

Госпаду Богу памалюся, Прачістай Божай Маці папрашуся. Прачіста Божа Maui, прыдзі, мне прыстрэкі, прыдзіўкі, намовіны ўгавараць. Ідзіце, прыдзіўкі, прыстрэкі, намоўкі, ідзіце туды, хто вас прыслаў. Сюды на нетры, на ветры, на жоўтыя пяскі, каб на мае сэрца, галавы не было таскі.