Каб не балела галава, косці, і каб глаза не часаліся

Ішоў Ісус Хрыстос па мору, нёс у руках тры рожы: перву-вецер здуў, другу - агонь спаліў, трэцяя - сама згінула. Так і балезнь з (імя) згінь, па касцях не хадзі, касцей не ламі, з касцей ухадзі. Ідзі на высокія ляса, там ты блудзі. Амінь.

Kaлi начынаеш шаптаць, то трэба перакрысціцца тры разы і сказаць:

- Первым разам, лепшым часам. Шаптаць дзевяць разоў.