3 ветру

Мо табе надумана, мо табе нагадана, мо табе ад людзей, з ачэй, з ветру. Ідзі на высокія ляса, там табе піценне, ядзенне, назад не варочайся. Амінь.

Трэба чытаць дзевяць раз. Можна таксама чытаць на воду, штобы яе на сябе намазваць.